21  სექტემბერს, 15 საათზე გაიმართება, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის  სხდომა

21  სექტემბერს, 15 საათზე გაიმართება, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის  სხდომა

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი:

1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 29 ივლისის   №114-11422210122  მომართვა ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022  წლის ადგილობრივი პროგრამული  ბიუჯეტის ორი  კვარტლის შესრულების შესახებ“ მიმოხილვის ცნობად  მიღების თაობაზე.

 

Skip to content