კონკურსი, მუნიციპალიტეტების წყალმომარაგების სპეც.ტექნიკის ოპერატორებისა და სამუშაო ჯგუფებისთვის

სს „აჭარის წყლის ალიანს“-ის მიერ jobs.ge-ს პლატფორმაზე გამოცხადდა კონკურსი, მუნიციპალიტეტების წყალმომარაგების კომპანიებისათვის შეძენილი სპეც.ტექნიკის ოპერატორებისა და სამუშაო ჯგუფების დაკომპლექტების მიზნით.

 

იხილეთ ინფორმაცია  საჭირო დოკუმეტაციის წარსადგენად

 

დანართი N2-კანდიდატის განაცხადის ფორმა
დანართი N1-განცხადება
Skip to content