20 ივლისს, 14 საათზე, გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის სხდომა

20 ივლისს, 14 საათზე, გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის  სხდომა

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი:

1.,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის  30 მარტის N07 დადგენილებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე.

2. ,,ქობულეთის მუნიციპალური „გენდერული თანასწორობის საბჭო“-ს  შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022  წლის 31 იანვრის N01 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

3. ქობულეთის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს ლოგოს დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

Skip to content