განკარგულება N20 საზაფხულო სეზონთან დაკავშირებით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების (მათ შორის პლაჟები)საიჯარო ფასების განსაზღვრის თაობაზე

განკარგულება N20
Skip to content