განკარგულება N100 ქ.ქობულეთში ,დ.აღმაშენებლის გამზირი N291 არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი;20.42.01.560) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N100
Skip to content