20  აპრილს 15 საათზე გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომა

20  აპრილს 15 საათზე გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომა, ქობულეთის კულტურის სახლის  საკონფერენციო დარბაზში. (მის: ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N114);

 

 

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი:

  1. ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 30 მარტის N07 დადგენილებით დამტკიცებულ რეგლამენტში თავი XVIII გენდერული თანასწორობის საბჭო, მუხლი    147-ში შეტანილი ცვლილებების და დამატების გაცნობა.

(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)

2.ქობულეთის მუნიციპალური  გენდერული თანასწორობის საბჭოს  2022-2023 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ;

(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)

Skip to content