გრძელდება მოსახლეობასთან შეხვედრები

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობასთან შეხვედრები გრძელება.

Skip to content