25 თებერვალს  12  საათზე  გაიმართება ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომა 

25 თებერვალს  12  საათზე  გაიმართება ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომა

  :

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 18 თებერვლის №114-1142204968 მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის N09 დადგენილებაში ცვლილების   შეტანის თაობაზე.

(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე დავით ვერულიძე)

2.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ;

(მომხსენებელი:თედო ტაკიძე)

3.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ;

(მომხსენებელი: გელა გოგიტიძე)

4.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმის და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი:  ლია შაქარიშვილი)

  1. შპს ,,ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური“-ს 2022 წლის 14 თებერვლის მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: გია ხაბაზი)

  1. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების ცენტრი“-ს 2022 წლის 15 თებერვლის  N50-11422046169 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: გუგული  ნემსაძე)

  1. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლი“-ს 2022 წლის 8 იანვრის    N01-21/5 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:კობა კაკალაძე)

  1. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის კულტურის ცენტრი“-ს 2022 წლის 14 თებერვლის   N01-15/07 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: სოფიო მოწყობილი)

  1. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის მუზეუმი“-ს 2022 წლის 9 თებერვლის N01-18/3 მომართვა -2021 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: რეზო ტაკიძე)

Skip to content