ია მესხიძე -,,გახარია-საქართველოსთვის”პროპორციული

დაბადების თარიღი:07.11.1980

საცხოვრებელი მისამართი:ქობულეთი სოფ. ლეღვა

ტელეფონი: 599 00 84 25

ელ-ფოსტა: ia.meskhidze@bsu.edu.ge

განათლება: თბილისის აგრარული უნივერსიტეტის ბათუმის სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი, ეკონომიკისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი 1998-2003

აგრობიზნესის აკადემიური დოქტორი.

მუშაობის გამოცდილება: თბილისის სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის ბათუმის სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი. ეკონომიკური თეორიისა და ფინანსების კათედრა. უფროსი ლაბორანტი 2003-2006.

თბილისის სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის ბათუმის სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი. ეკონომიკური თეორიისა და ფინანსების კათედრა. მოწვეული მასწავლებელი 2004 2006.

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმიწფო უნივესიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნების ფაკულტეტი. ეკონომიკისა და მართვის კათედრა. მოწვეული მასწავლებელი 2006-2009.

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმიწფო უნივესიტეტი. სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნების ფაკულტეტი.  ასისტენტ პროფესორი 2009-2013.

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმიწფო უნივესიტეტი. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. ასოცირებული პროფესორი 2013 წლიდან დღემდე

30-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.

ენები:ინგლისური,რუსული.

Skip to content