2021 წლის 13 დეკემბერს 14-00  საათზე  ტარდება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასრუქტურის,სივრცითი დაგეგმარების,ქონების მართვისა და აგრარულ  საკითხთა კომისიის  სხდომა

2021 წლის 13 დეკემბერს 14-00  საათზე  ტარდება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და აგრარულ  საკითხთა კომისიის  სხდომა

 

Skip to content