განკარგულება N60 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი ფართისა და მასზე დამაგრებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

განკარგულება N60
Skip to content