განკარგულება N56 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება N56
Skip to content