განკარგულება N41 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეტების (მათ შორის პლაჟების) 2018 წლის საკურორტო სეზონისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით,იჯარის ფორმით,სარგებლობის უფლებით გაცემის მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება N41
Skip to content