განკარგულება N12 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N472 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის სპორტის ღონისძიებების გეგმაში”ცვლილების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N12
Skip to content