განკარგულება N05 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ,,გენდერული თანასწორობის საბჭო”-ს შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N05
Skip to content