განკარგულება N170 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2016 წლის მესამე კვარტალის ანგარიშის შესრულების ცნობად მიღების შესახებ

gankarguleba N170
Skip to content