განკარგულება N117 ქობულეთი,სოფელ კვირიკეში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

gankarguleba N117
Skip to content