განკარგულება N187 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის ნ205 განკარგულებით დამტკიცებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ,,დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამაში”ცვლილების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N187
Skip to content