ბრძანება N01-21/56 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2016 წლის 26 ივლისის N01-21/49 ბრძანებაში ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფის თაობაზე”შეცდომის გასწორების შესახებ

01-21-56
Skip to content