ბრძანება N01-21/55 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2016 წლის 26 ივლისის N01-21/48 ბრძანებაში ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფის თაობაზე” შეცდომის გასწორების შესახებ

01-21-55
Skip to content