განკარგულება N201 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის სპორტის ღონისძიებების გეგმის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N201
Skip to content