ბრძანება N01-17/14 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამშრომლებზე 2021 წლის მობილური სატელეფონო ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2020 წლის 29 დეკემბრის N01-17/10 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

17-14
მაგთის დანართი 14
Skip to content