ბრძანება N01-23/13 სულხან ბეჟანიძისთვის შვებულების მიცემის შესახებ

01-23.13 სულხან-ბეჟანიძის-შვებულების-ბრძანება
Skip to content