ბრძანება N01-17/15 არჩევნების პერიოდში საქართველოს საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების უზრუნველსაყოფად ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა სახელმძღვანელო წესის დამტკიცების თაობაზე

არჩევნების-ბრძანება
დანართი-საარჩევნო (1)
Skip to content