ბრძანება N01-17/12 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამშომლებზე 2021 წლის მობილური სატელეფონო ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2020 წლის 29 დეკემბრის N01-17/10 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

01-17-12
Skip to content