ბრძანება N01-17/11 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში პროფესიული საჯარო მოხელის არსებულ ვაკანტურ თანამდებობაზე ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ

01-17-11
Skip to content