ბრძანება N01-17/10 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გამოცხადებული ღია საჯარო კონკურსის შეწყვეტის შესახებ

01-17-10
Skip to content