ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის  სხდომა

განცხადება

2021  წლის  14 მაისს 12:00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის  სხდომა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობაში მესამე  სართულზე,  სააქტო  დარბაზში. (მის: ქობულეთი, დ.აღმაშენებლის გამზირი N141);

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი:

1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის მიერ პეტიციის წესით ინიცირებული საკითხის განხილვის შესახებ;

ა)ქ.ქობულეთში ცენტრალური მუნიციპალური ბიბლიოთეკის  რეაბილიტაციის, წიგნადი ფონდის  პერიოდული განახლებისა და  ბიბლიოთეკის  სრულად ამოქმედების  შესახებ;

 

Skip to content