განცხადება – სამუშაო ჯგუფის სხდომა

  2021 წლის 27 აპრილს 12 საათზე ტარდება ქობულეთი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული სასკოლო ასაკის უსინათლო ან/და მხედველობის სხვადასხვა შეზღუდვის მქონე მოზარდების იდენტიფიცირების, მათი რაოდენობის დადგენისა და საჭიროებების შესწავლისა და საკითხზე პოლიტიკის დოკუმენტის  შექმნისმიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის სხდომა, ქობულეთის კულტურის სახლის, საკონფერენციო დარბაზში. (მისამართი: დავით აღმაშენებლის 114)

დღის წესრიგი

შშმ პირთა უფლებების დაცვის კუთხით საკანონმდებლო ჩარჩოს მიმოხილვა

                    /მომხსნებელი: ლია შაქარიშვილი/

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული სასკოლო ასაკის უსინათლო ან/და მხედველობის სხვადასხვა შეზღუდვის მქონე მოზარდების იდენტიფიცირების, მათი რაოდენობის დადგენისა და საჭიროებების შესწავლისა და საკითხზე პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნის მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის სამოქმედო გეგმის გაცნობა

              / მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი/

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული უსინათლო ან/და მხედველობის სხვადასხვა შეზღუდვის მქონე სასკოლო და სკოლის ასაკის მქონე მოზარდების აღრიცხვის სქემა

                /  მომხსენებლი: ლია შაქარიშვილი/

  1. დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრებს შორის ფუნქციების განაწილება

                    /მომხსენებლი: ლია შაქარიშვილი/

Skip to content