განკარგულება N17-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ანგარიშის შესრულების ცნობად მიღების შესახებ

განკარგულება N17
განკარგულებაN

Skip to content