გადამღვრელი სანიაღვრე არხების მონიტორინგი

მოსალოდნელი ამინდის გაუარესებასთან დაკავშირებით სანიაღვრე სატუმბი სადგურის და ქალაქში არსებული გადამღვრელი სანიაღვრე არხების მონიტორინგი განხორციელდა.

აღნიშნული სანიაღვრე სისტემა უზრუნველყოფს ქალაქის ქუჩებიდან  წვიმის შედეგად  დაგროვილი ზედმეტი წყლის მასის გატუმბვას ზღვაში.

„ამ დროისთვის ქალაქში არსებული სანიაღვრე სისტემა გაწმენდილია და სატუმბი სადგური  მუშაობს შეუფერხებლად, რაც წინაპირობაა იმისა რომ უხვი ნალექის დროს არ მოხდეს ქალაქის ქუჩების დატბორვა. შპს ქობულეთის წყლის ხელმძღვანელობას მივეცი დავალება მუდმივი მონიტორინგი განახორციელოს სანიაღვრე სისტემისა და სატუმბი სადგურის შეუფეხებლად მუშაობის თაობაზე. უხვი ნალექის პირობებში, ეტაპობრივად ვახორციელებთ მონიტორინგს სატუმბი სადგურების და სანიაღვრე სისტემებისა. შპს “ქობულეთის წყლის” თანამშრომლები, გააგრძელებენ მონიტორინგის განხორციელებას სანიაღვრე სისტემისა და სატუმბი სადგურის შეუფეხებლად მუშაობისთვის „- მირიან ქათამაძე.

       

Skip to content