23 მაისს, 15:00 საათზე გაიმართება საკრებულოს  ინფრასტრუქტურის, სივრცით -ტერიტორიული  დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ  საკითხთა  კომისიის სხდომა.

23 მაისს, 15:00 საათზე გაიმართება საკრებულოს  ინფრასტრუქტურის, სივრცით -ტერიტორიული  დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ  საკითხთა  კომისიის სხდომა.

Skip to content