16 მაისს, 14-00 საათზე, გაიმართება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის სხდომა

16 მაისს, 14-00 საათზე, გაიმართება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის სხდომა.

  :

1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2024 წლის 22 აპრილის N114-114241136 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის გრანტის მიღებაზე და შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე.

2.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2024 წლის 24 აპრილის N114-1142411584 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის გრანტის მიღებაზე და შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე.

 

Skip to content