21 ნოემბერს, 16-00 საათზე  გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის  სხდომა

21 ნოემბერს, 16-00 საათზე  გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის  სხდომა

  :

1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 14 ნოემბრის N114-11423318228 მომართვა – ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის პროექტის  განხილვის შესახებ.

(მომხსენებელი: თედო ტაკიძე)

(თანამომხსენებელი: დავით ვერულიძე)

2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 31 ოქტომბრის  N114-1142330480 მომართვა- ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი პროგრამული  ბიუჯეტის სამი  კვარტლის შესრულების შესახებ“ მიმოხილვის ცნობად  მიღების თაობაზე.

(მომხსენებელი: თედო ტაკიძე)

(თანამომხსენებელი: დავით ვერულიძე)

Skip to content