31 ოქტომბერს, 12-00  საათზე,  გაიმართება  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სხდომა

31 ოქტომბერს, 12-00  საათზე,  გაიმართება  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   სხდომა  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობაში მესამე  სართულზე,  სააქტო  დარბაზში. (მის: ქობულეთი, დ.აღმაშენებლის გამზირი N141);

  :

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 23 ოქტომბრის №114-11423296283 მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის N28 დადგენილებაში ცვლილების   შეტანის თაობაზე;

(მომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოდგილე

დავით ვერულიძე)

2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 23 ოქტომბრის N114-11423296284 მომართვა- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა  რაოდენობის შეთანხმების  შესახებ;

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 18 ოქტომბრის N114-11423290238 მომართვა- ქ.ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ 20.42.04.607, ს/კ 20.42.04.608, ს/კ 20.42.04.823 და  ს/კ 20.42.04.804) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის  მშენებლობის მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმის    დამტკიცების შესახებ;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ ნათია ბასიაშვილი)

4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 03 ოქტომბრის  N114-11423276342 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქობულეთი, დაბა ჩაქვში, ნინოშვილის ქუჩა N12-ში მდებარე 1379  კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  მიწის ნაკვეთის  და მასზე განთავსებული 348,2 კვ.მ. შენობა-ნაგებობის  (ს/კ N20.48.01.154) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ;

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 17 ოქტომბრის N114-1142329056 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირი N112-ის მიმდებარედ მდებარე 257,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.42.18.052) 5.0 კვ.მ მიწის ნაკვეთი, სუვენირების სარეალიზაციო ჯიხურის განთავსების მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და  წლიური საწყისი საიჯარო   საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ დათუნა დედოფალიძე);

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 17 ოქტომბრის N114-1142329045 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშიარსებული სოფელ მუხაესტატეში მდებარე 559,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.33.01.084) 15,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე, სავაჭრო ობიექტის განთავსების მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და  წლიური საწყისი საიჯარო   საფასურის განსაზღვრის შესახებ ( ფ/პ გუგული ტაკიძე);

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 17 ოქტომბრის N114-1142329062 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშიარსებული სოფელ მუხაესტატეში მდებარე 83,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.33.03.138) 5,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე, სავაჭრო ობიექტის განთავსების მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და  წლიური საწყისი საიჯარო   საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ რუსუდან გორგილაძე);

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 17 ოქტომბრის N114-1142329058 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშიარსებული სოფელ მუხაესტატეში მდებარე 83,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.33.03.138) 20,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე, სავაჭრო ობიექტის განთავსების მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და  წლიური საწყისი საიჯარო   საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ნინო მჟავანაძე );

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

9.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 17 ოქტომბრის N114-1142329060 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშიარსებული სოფელ მუხაესტატეში მდებარე ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის  პირველ სართულზე  არსებული 6,0 კვ.მ არასაცხოვრებელი ფართი (ს/კ 20.33.01.084) სავარო ობიექტის  ფუნქციონირების მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და  წლიური საწყისი საიჯარო   საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ნინო  ანანიძე);

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 17 ოქტომბრის N114-1142329057 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშიარსებული სოფელ მუხაესტატეში მდებარე 83,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.33.03.138) 10,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე, პურის საცხობის განთავსების მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და  წლიური საწყისი საიჯარო   საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ  ირაკლი ხახუტაიშვილს);

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

11. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 17 ოქტომბრის N114-1142329059 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშიარსებული სოფელ მუხაესტატეში მდებარე ყოფილი საყოფაცხოვრებო  მომსახურების შენობის  პირველ სართულზე  არსებული 38,0 კვ.მ არასაცხოვრებელი ფართი (ს/კ 20.33.01.084) სავაჭრო ობიექტის  ფუნქციონირების მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და  წლიური საწყისი საიჯარო   საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ  მერაბ ცეცხლაძე);

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

Skip to content