17 აგვისტოს, 16-00  საათზე, გაიმართება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის  სხდომა

17 აგვისტოს, 16-00  საათზე, გაიმართება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის  სხდომა

დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 15  აგვისტოს  N114-11423227106- მომართვა ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის  -27 დეკემბრის N28  დადგენილებაში ცვლილების   შეტანის თაობაზე.

2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 31 ივლისის   N114-11423212172 მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი პროგრამული  ბიუჯეტის ორი  კვარტლის შესრულების  შესახებ“ მიმოხილვის ცნობად  მიღების თაობაზე.

 

Skip to content