განკარგულება N20 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკი საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

განკარგულება N20
Skip to content