განკარგულება N13 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ანგარიშის შესრულების ცნობად მიღების შესახებ

განკარგულება N13
Skip to content