წყლების გამწმენდი ნაგებობებისა და საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის  ანგარიშები

სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ წარმოდგენილი – ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, დაბა ოჩხამურში ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობებისა (N2; N3; N4; N5) და საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის  ანგარიშები

 

საინფორმაციო-საჯარო-განხილვის-შესახებ
Skip to content