6 მარტს, 15 საათზე გაიმართება ქობულეთის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის  საბჭოს სხდომა

6 მარტს, 15 საათზე გაიმართება ქობულეთის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის  საბჭოს სხდომა.

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი:

  1. ქობულეთის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს ანგარიში 2022 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ.

2.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მხარდამჭერი პროგრამის 2022 წლის შედეგების ანგარიში.

3.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მხარდამჭერი პროგრამის დებულებაში შესატანი ცვლილების განხილვა.

4.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მხარდამჭერი პროგრამის დაფინანსების გაზრდის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე რეკომენდაციის გაწევის შესახებ.

 

Skip to content