სოფ. კვირიკეს მიმდებარედ, ღია კარიერული წესით 2 ანდეზიტ-ბაზალტის მოპოვების შესახებ, სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2024 წლის 12 ივნისის N 21/6146 წერილი.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, მიერ წარდგენილ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. კვირიკეს მიმდებარედ, 52 629…

18 ივნისს, 12:00 საათზე, გაიმართება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა.

12 ივნისს, 15:00 საათზე, გაიმართება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის სხდომა

12 ივნისს, 15:00 საათზე, გაიმართება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის სხდომა. დ…

31 მაისს, 12-00  საათზე, გაიმართება  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სხდომა

23 მაისს, 15:00 საათზე გაიმართება საკრებულოს  ინფრასტრუქტურის, სივრცით -ტერიტორიული  დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ  საკითხთა  კომისიის სხდომა.

23 მაისს, 15:00 საათზე გაიმართება საკრებულოს  ინფრასტრუქტურის, სივრცით -ტერიტორიული  დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ  საკითხთა  კომისიის…

სოფელ კვირიკის მიმდებარედ ანდეზიტი – ბაზალტის გამოვლინების სკრინინგის ანგარიში.

სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში გზშ-ის პროცედურის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით შპს „ლიდერი 2025“- ის მიერ წარდგენილია…

22 მაისს, 15-00  საათზე გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და  ახალგაზრდულ  საკითხთა კომისიის სხდომა

22 მაისს, 15-00  საათზე გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და  ახალგაზრდულ  საკითხთა კომისიის…

20 მაისს, 16-00 საათზე  გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის  სხდომა 

20 მაისს, 16-00 საათზე  გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის  სხდომა. დ ღ…

16 მაისს, 14-00 საათზე, გაიმართება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის სხდომა

16 მაისს, 14-00 საათზე, გაიმართება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის სხდომა. დ…

Skip to content