1 აგვისტოს, 12  საათზე, გაიმართება  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  რიგგარეშე სხდომა

1 აგვისტოს, 12  საათზე,   გაიმართება   ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  რიგგარეშე სხდომა

დღის წესრიგი:

 1.  ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 25 ივლისის №114-11422206143 მომართვა -,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის N09  დადგენილებაში ცვლილების   შეტანის   პროექტის  განხილვის თაობაზე.

2.  ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 25 ივლისის №114-11422206144 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებ დადგენილების პროექტის  განხილვის თაობაზე.

3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებ დადგენილების  პროექტის  განხილვის თაობაზე.

 

 

გთხოვთ მოიწონეთ და გააზიარეთ:

მსგავსი ინფორმაცია

საკრებულოს სტრუქტურასაკრებულოს რეგლამენტიელექტრონული პეტიციასამართლებრივი აქტებიმუნიციპალური ბიუჯეტისიახლეების გამოწერაOnline გამოკითხვაპეტიციების რეესტრი

გააზიარეთ ინფორმაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content