განკარგულება N121 სსიპ ქ.ქობულეთის N1 საჯარო სკოლისათვის აკაკი წერეთლის სახელის მინიჭებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება N120 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 2015 წლის მეორე კვარტალის ანგარიშის შესრულების ცნობად მიღების შესახებ

განკარგულება N117 შპს ,,TCF GEORGIA”-სათვის საზოგადოებრივი სივრცის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება N116 დაბა ჩაქვში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

განკარგულება N115 ქ.ქობულეთში უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

განკარგულება N114 ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

განკარგულება N113 ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

განკარგულება N112 ქ.ქობულეთში უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

განკარგულება N111 ქ.ქობულეთში მდებარე უძრავ ქონებაზე ნუმერაციის მინიჭების შესახებ

საკრებულოს სტრუქტურასაკრებულოს რეგლამენტიელექტრონული პეტიციასამართლებრივი აქტებიმუნიციპალური ბიუჯეტისიახლეების გამოწერაOnline გამოკითხვაპეტიციების რეესტრი

გააზიარეთ ინფორმაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content