განკარგულება N97 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა-ში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N97
Skip to content