განკარგულება N74 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის,სივრცითი-ტერიტორიული დაგეგმარების,ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ ლაშა ხახუტაიშვილის არჩევის შესახებ

განკარგულება N74
Skip to content