დადგენილება N13 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების შემოღებისა და საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N07 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N13
Skip to content