დადგენილება N02 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ”ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 4 სექტემბრის N08 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N02
Skip to content