ბრძანება N01-21/7 ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სახელფასო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2017 წლის 5 იანვრის ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

01-21-7
Skip to content