ბრძანება N01-21/2 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სახელფასო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ

01-21-2
Skip to content