ბრძანება N01-19/15 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საშტატო ნუსხით გათვალისწინებულინ ზოგიერთი თანამდებობის შრომითი ხელშეკრულებით დასაკავებელ პოზიციად განსაზღვრის შესახებ

01-19-15
Skip to content